Renwil

Name:Hilda*
VAS176
Dia- 14.5" x 12.25" / Dia- 11.5" x 11" / Dia- 8.5" x 7" / Dia- 6 x 8"
Set of four - Vase - Iron with antique brass finishArtist:
InStock:8
Retail:$323  Special Retail:$195
vas176-hilda-as176.711.jpg
vas176-hilda-as176.711.jpg, vas176-hilda-1.711.jpg, vas176-hilda-2.711.jpg, vas176-hilda-3.711.jpg, vas176-hilda-4.711.jpg, vas176-hilda-5.711.jpg